Obszar strefy płatnego parkowania

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Strefa Płatnego Parkowania to część obszaru miasta, na którym pobierane są opłaty za niestrzeżony postój pojazdów samochodowych, którego granice są oznakowane przy wjazdach znakami D-44 (strefa płatnego parkowania) oraz przy wyjazdach znakami D-45 (koniec strefy płatnego parkowania).
 
Obszar SPPN obejmuje:

 • ul. Słowackiego (od Placu Kościuszki do al. Armii Krajowej) po obydwu stronach
 • ul. Staszica (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej) po obydwu stronach
 • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach
 • ul. Roweckiego-Grota (od. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Sienkiewicza) po obydwu stronach
 • ul. Dąbrowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach
 • ul. Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza) po obydwu stronach
 • Plac Kościuszki
 • Plac Niepodległości
 • ul. Toruńska (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach
 • ul. Stronczyńskiego (od Placu Kościuszki do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach
 • al. 3 Maja (od Placu Kościuszki do Ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956) po obydwu stronach
 • ul. Narutowicza (od Placu Kościuszki do wiaduktu kolejowego) po obydwu stronach
 • ul. Szkolna (od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej) po obudwu stronach
 • ul. Rycerska (od ulicy Plac Niepodległości do ulicy Szewskiej) po obydwu stronach
 • Al. Armii Krajowej (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej po stronie wschodniej)

Mapa Strefy Płatnego Parkowania

 

Załączniki artykułu