Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Zasady korzystania z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określone zostały w Zarządzeniu Nr 33 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki i zasady wydawania uzgodnień oraz pobierania opłat za korzystanie z mienia komunalnego - przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski. Zarządzenie zostało wydane na podstawie Uchwały Nr XLVI/582/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Procedurę uzgadniania zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.