Wykaz dróg

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Sieć dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim stanowią drogi zaliczane do kategorii dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zgodnie z art. 19, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcą wszystkich dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej, jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Załączniki artykułu