Standardy zimowego utrzymania dróg

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
 

STANDARD OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD STANDARDU
ŚNIEG ŚLISKOŚĆ ZIMOWA
2 JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI.
JEZDNIA POSYPYWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
- LUŹNY – 4 GODZINY
- BŁOTO POŚNIEGOWE – 6 GODZIN
- ZAJEŻDŻONY – WYSTEPUJE CIENKA WARSTWA NIE
  UTRUDNIAJĄCA RUCHU
 
- GOŁOLEDŹ – 3 GODZINY
- SZRON – 3 GODZINY
- SADŹ – 3 GODZINY
- POŚNIEGOWA – 6 GODZIN
- LODOWICA – 6 GODZIN
3 JEZDNIA ODŚNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI.
JEZDNIA POSYPANA NA:
- SKRZYŻOWANIACH DRÓG
- SKRZYŻOWANIACH Z KOLEJĄ
- ODCINEK O POCHYLENIU >4%
- INNYCH MIEJSC USTALONYCH
   PRZEZ ZDiUM
- LUŹNY – 6 GODZIN
- ZAJEŻDŻONY – WYSTEPUJĄ ZASPY, JĘZYKI ŚNIEGOWE
- LOKALNIE – 6 GODZIN
 
UTRUDNIENIA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH
- GOŁOLEDŹ – 6 GODZIN
- SZRON – 6 GODZIN
- SADŹ – 6 GODZIN
- POŚNIEGOWA – 8 GODZIN
- LODOWICA – 6 GODZIN
4 JEZDNIA ODSNIEŻONA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI.
JEZDNIA POSYPANA NA ODCINKACH DECYDUJĄCYCH
O MOŻLIWOŚCI RUCHU
- LUŹNY – 8 GODZIN
- ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJĄ ZASPY DO 8 GODZIN
 
DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 8 GODZIN
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH:
- GOŁOLEDŹ – 8 GODZIN
- POŚNIEGOWA – 10 GODZIN
- LODOWICA – 8 GODZIN
5 JEZDNIA ODŚNIEŻONA W MIEJSCACH ZASP, ODŚNIEZONY CO NAJMNIEJ JEDEN PAS RUCHU Z WYKONANIEM MIJANEK.
JEZDNIA POSYPANA NA ODCINKACH DECYDUJĄCYCH
O MOŻLIWOŚCI RUCHU
- LUŹNY – 16 GODZIN
- ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJE
- NABÓJ ŚNIEŻNY WYSTAJĄCY
- ZASPY WYSTEPUJĄ DO 24 GODZIN
 
DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 24 GODZIN
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH:
- GOŁOLEDŹ – 8 GODZIN
- POŚNIEGOWA
6 JEZDNIA ZAŚNIEŻONA.
 PROWADZI SIĘ INTENSYWNE ODŚNIEŻANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.
JEZDNIE POSYPANE PO ODŚNIEŻENIU W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ ZDiUM
- LUŹNY – WYSTEPUJE
- ZAJEŻDŻONY – WYSTEPUJE
- NABÓJ ŚNIEŻNY – WYSTEPUJE
- ZASPY WYSTEPUJĄ DO 48 GODZIN
W MIEJSCACH WYZNACZONYCH:
- WSZYSTKIE RODZAJE ŚLISKOŚCI PO ODŚNIEŻANIU –
  2 GODZINY

 

Załączniki artykułu