Zielony Transport Publiczny - etap II

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”

Projekt pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez inwestycje w tabor zeroemisyjny” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza II).

 
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr: 2911/2022/Wn05/OA-TP-FN/D z dnia 12.09.2022 r.
 
Cel projektu
Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w lokalnym układzie sieci komunikacyjnej, poprawa jakości usług transportowych oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.
 
Przedmiot projektu
W ramach inwestycji zaplanowano zakup pięciu standardowych autobusów elektrycznych o dł. ok. 12 m, z przeznaczeniem do obsługi linii piotrkowskiej komunikacji miejskiej. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in. w klimatyzację oraz systemy informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje również zakup, montaż i stworzenie infrastruktury ładowania – pięciu punktów wolnego ładowania, o mocy 60 - 120 kW na terenie zajezdni MZK przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w Piotrkowie Trybunalskim.
Ponadto, w ramach niniejszego projektu, zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z obsługi zakupionych pojazdów dla 15 kierowców i 8 mechaników.
 
Efekty rzeczowe projektu

  • Liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW: 5 szt.
  • Liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehilcle) (szt.) – 5 szt.
  • Liczba przeszkolonych osób – 23 osoby
Efekt ekologiczny projektu
  • Zmniejszenie emisji CO2: 257,16851 Mg/rok,
  • Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,25109682 Mg/rok,
  • Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,049677723 Mg/rok.

 
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.06.2025 r.
 
Okres realizacji projektu: 2022-2024
Całkowita wartość projektu: 16 147 262,70 PLN
Kwota dotacji NFOŚiGW: 9 106 963,00 PLN