Zielony Transport Publiczny - etap I

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”

Projekt pn.: „Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza I).

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr: 1508/2021/Wn05/OA-TP-FN/D z dnia 26.10.2021 r.
 
Cel projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie nadmiernej niskiej emisji na terenie Piotrkowa Trybunalskiego poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym. Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Projekt ma charakter kompleksowy gdyż jego realizacja będzie mieć wpływ na efektywniejsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego poprzez polepszenie jakości oferowanych usług i samej infrastruktury.

Przedmiot projektu

W ramach inwestycji zaplanowano zakup siedmiu standardowych autobusów elektrycznych o dł. ok. 12 m, z przeznaczeniem do obsługi linii piotrkowskiej komunikacji miejskiej. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in. w klimatyzację oraz systemy informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje również zakup, montaż i stworzenie kompletnej infrastruktury ładowania – siedmiu punktów wolnego ładowania o mocy 60 - 120 kW na terenie zajezdni MZK przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w Piotrkowie Trybunalskim oraz 3 punktów szybkiego ładowania o mocy 450kW na pętlach przy ul. Słowackiego (1 punkt) i Dmowskiego (2 punkty).
Ponadto, w ramach niniejszego projektu, zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z obsługi zakupionych pojazdów dla 27 kierowców i 8 mechaników.

Efekty rzeczowe projektu

  • Liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW: 7 szt.
  • Liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 150 kW: 3 szt.
  • Liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehilcle) (szt.) – 7 szt.
  • Liczba przeszkolonych osób – 35 osób
Efekt ekologiczny projektu
  • Zmniejszenie emisji CO2: 326,21622 Mg/rok,
  • Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,9547 Mg/rok,
  • Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,06521 Mg/rok.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2024 r.
  
Okres realizacji projektu: 2022-2023
Całkowita wartość projektu: 28 510 338,00 PLN
Kwota dotacji NFOŚiGW: 13 034 551,00 PLN