Ważność identyfikatora postojowego - AKTUALIZACJA

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
07-03-2024
30 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która uchyla dotychczasowe zapisy dotyczące ważności orzeczeń oraz kart parkingowych.
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429), albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, karta parkingowa również zachowuje ważność na ten okres (do 30 września 2024 roku), jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
Identyfikatory postojowe osób niepełnosprawnych tzw. „zegary”,  uprawniające do stawki zerowej za pierwsze 90 minut postoju w strefie płatnego parkowania na terenie miasta stracą ważność z chwilą utraty ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.


Wcześniejszy artykuł dotyczący ważności identyfikatora postojowego. (LINK)

 

Załączniki artykułu

← powrót