Kursowanie autobusów MZK w sobotę 31.10.2020 i niedzielę 1.11.2020
Od dnia 31 października (sobota) 2020r. autobus linii nr 8 będzie kursował na całej długości ulicy Zalesickiej.
Komunikat dotyczący kursowania autobusów linii nr "0"
Od  soboty, 17 października 2020 r., na terenie całego kraju obowiązywał będzie jednakowy limit pasażerów w transporcie publicznym. W pojeździe będzie mogło podróżować równocześnie tyle osób, ile wynosi 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
Piotrków Trybunalski znajduje się w strefie czerwonej, a co się z tym wiąże obowiązuje większy reżim sanitarny.
Uczestnikiem zabawy na placu zabaw może być wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że na terenie targowiska obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 
Od  soboty, 10 października 2020 r., decyzją Ministra Zdrowia miasto Piotrków Trybunalski znajdzie się w strefie czerwonej. W związku z tym w autobusach publicznego transportu zbiorowego obowiązywał będzie zmieniony limit pasażerów.
Z dniem 4 października 2020 r. w związku z wnioskami pasażerów wprowadzone zostaną korekty do rozkładu jazdy autobusów MZK.
W związku z otwarciem dla ruchu wyremontowanego fragmentu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Łódzkiej, z dniem 7 lipca br. ulegną zmianie trasy objazdów autobusów komunikacji miejskiej.