Z dniem 11 maja 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany w obowiązujących specjalnych rozkładach jazdy dla linii 2 i 9.
29-04-2020

Hotele dla owadów

W celach rozwijania bioróżnorodności na terenie miasta pojawiły się cztery ciekawe konstrukcje.
Ze względu na obowiązywanie stanu epidemii i wynikających z tego powodu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności do niezbędnego minimum, wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy obowiązującym od dnia 30 marca 2020 r.
W środę (1.04) na miejskich przystankach przeprowadzana jest dezynfekcja. Prace mają na celu minimalizację ryzyka zarażeń koronawirusem.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje wykonawcy usługi polegającej na dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych.
Ze względu na obowiązywanie stanu epidemii i mocno zmniejszony popyt na usługi przewozowe, z dniem 30 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – administrator targowisk miejskich informuje, że z dniem 24.03.2020 roku wprowadzono w życie Zarządzenie Nr 96 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24.03.2020 roku w sprawie możliwości zawieszenia pobierania opłaty za świadczenie przez administratora usługi rezerwacji stanowiska handlowego na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejscach wyznaczonych do handlu w Piotrkowie Trybunalskim, określonego w Zarządzeniu Nr 428 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2019 roku.
         Pełna treść niniejszego Zarządzenia zamieszczona została w zakładce Zieleń – Porządek – Inne / Targowiska.    LINK
Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 522) w okresie od 25 marca do dnia 11 kwietnia 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
            Pasażerowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do w/w nakazu. Należy zajmować co drugie miejsce siedzące w autobusie
Zakaz dotyczy działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem. Zakaz obowiązuje do odwołania.
W dniu 20 marca br. przy zbiegu ul. Żwirki i Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim posadowiono odnowioną wiatę przystankową, zaliczaną do zbioru małej architektury miejskiej. Teren pod wiatą został utwardzony poprzez wyłożenie płytami chodnikowymi. Jej przeznaczeniem jest ochrona pieszych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a zatem, polepszy ona komfort osób oczekujących na transport publiczny.