Załatw sprawę

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Jeżeli istnieje konieczność zgłoszenia sprawy dotyczącej pasów drogowych, parków i skwerów, z zakresu:

  • Drzew, krzewów i kwiatów;
  • Stanu czystości i porządku;
  • Placów zabaw;
  • Targowisk i innych;

można skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt     link