Utrudnienia w ruchu drogowym

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Wykaz robót drogowych i oświetlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
realizowanych przez ZDiUM:

25.10.2021
1. Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do
ul. Wiatracznej – brak możliwości przejazdu, ruch przekierowany na trasę objazdu.
 
2. Remont nawierzchni jezdni na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od
Gazowni do granic miasta.
 
3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Sulejowskiej na odcinku od ronda Bugaj do
ul. Dalekiej.
 
4. Remont nawierzchni jezdni na ul. Górnej na odcinku od Al. Armii Krajowej do
ul. Dzielnej.

5. Remont nawierzchni jezdni na ul. Mikołaja Reja.

6. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni na:
ul. Sikorskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście,
ul. Długiej,
ul. Bajecznej,
ul. Wschodniej,
ul. Jeziornej,
ul. Łowieckiej,
ul. Bajecznej.