Opłaty za parkowanie

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW W SPPN
 • za  pierwsze 20 minut postoju - 1,00 zł.
 • za pierwsze 40 minut postoju - 2,00 zł.
 • za pierwszą godzinę postoju - 3,00 zł.
 • za drugą godzinę postoju - 3,20 zł.
 • za trzecią godzinę postoju - 3,40 zł.
 • za czwartą i każdą następną godzinę postoju - 3,00 zł.
  (opłaty za poszczególne godziny sumują się)
 • opłata abonamentowa  uprawniająca do postoju pojazdu na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni – 120,00 zł. Dla osób posiadających Piotrkowską Kartę Mieszkańca, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu, koszt nabycia opłaty abonamentowej uprawniającej do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni wynosi - 85,00 zł.

Opłaty za postój należy wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00. Opłatę wnosi się z góry za cały czas postoju niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego poprzez wykupienie biletu w parkomacie lub uiszczeniu opłaty w systemie płatności mobilnych.
 
Mieszkańcom strefy płatnego parkowania  przysługuje prawo do nabycia identyfikatora postojowego dla mieszkańca strefy w cenie 50,00 złotych rocznie.
Rodzice (opiekunowie) dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków mogą nabyć identyfikator postojowy uprawniający do postoju pojazdu w pobliżu placówki w czasie nie przekraczającym 10 minut -  30,00 złotych rocznie.
Identyfikator postojowy dla osoby niepełnosprawnej uprawniający do bezpłatnego postoju na obszarze całej strefy płatnego parkowania przez osoby niepełnosprawne wyłącznie na czas 90 minut od chwili zajęcia miejsca parkingowego.

 
 

STAWKA ZEROWA OPŁATY ZA POSTÓJ W SPPN ZOSTAŁA USTALONA DLA:
 • Osób niepełnosprawnych oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną za pierwsze 90 minut postoju, które posiadają identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, wydawany przez podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania.
 • Kierujących oznakowanymi pojazdami służb specjalnych państwa lub samorządu, Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego.
 • Przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 10 minut.
 • Kierujących motocyklami i motorowerami.

Jak wykupić bilet w parkomacie? (instrukcja obsługi parkomatu)
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMETRU