Polski Ład

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Logo Polski Ład  Logo Banku Gospodarstwa Krajowego


Nazwa inwestycji:
 Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim
Beneficjent: Miasto Piotrków Trybunalski
Całkowita wartość inwestycji: 16.027.768,45 zł
Wartość wkładu miasta: 11.155.629,45
Wartość dofinansowania: 4.750.000,00 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Przewidywany okres realizacji inwestycji: 11 m-cy
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Opis zadania inwestycji:
Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg wykazu:
1. ul. Belzacka, odcinek od ul. Kostromskiej do Al. Armii Krajowej
2. ul. Jagiellońska, odcinek od ul. Batorego do ul. Krakowskie Przedmieście
3. Al. Kopernika, odcinek od Al. 3 Maja do Ronda Sulejowskiego
4. ul. Wojska Polskiego, odcinek od ul. Jerozolimskiej do ul. Wolborskiej
5. ul. Dmowskiego, odcinek od ul. Złotej do ul. Częstochowskiej
6. ul. Dmowskiego, odcinek od ul. Górniczej do ul. Kostromskiej
7. ul. Reymonta, odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Żeromskiego
8. ul. Modrzewskiego, od ul. Zamenhofa do ul. Kostromskiej
9. ul. Słowackiego, odcinek od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa
10. ul. Wojska Polskiego, odcinek od Al. 800-lecia do ul. Kostromskiej
11. ul. 25-go Pułku Piechoty
12. ul. Wronia, odcinek od pętli autobusowej do ul. Roosevelta
Zadanie inwestycyjne przyczyni się do zwiększenia komfort użytkowników w ruchu drogowym i pieszym. Poprawi płynność ruchu drogowego co wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego do powietrza oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe nawierzchnie jezdni, chodników umożliwią właściwe gospodarowanie wodami opadowymi co podniesie standard techniczny użytkowania dróg. Zmiany przewidziane w modernizacji wskazanych odcinków dróg będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i gości odwiedzających miasto Piotrków Trybunalski.