Targowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 
Lp. Wyszczególnienie Dzienne stawki opłaty targowej
Miejsca wyznaczone do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Targowiska miejskie:
1 ul. Wyzwolenia:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
2) za zajęcie 1 mb stołu 2,00 zł
2 ul. Modrzewskiego:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 1,50 zł
3 ul. Bawełniana:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 1,00 zł
2) przy sprzedaży z pojazdu:  
a) ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego 4,00 zł
b) ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą 5,00 zł
c) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony 6,00 zł
d) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 12,00 zł
e) pozostałych pojazdów 4,00 zł
Pozostałe miejsca wyznaczone:
4 ul. Targowa:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
5 ul. Cmentarna:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
Targowiska prywatne zlokalizowane na gruntach nie należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
6 ul. Dmowskiego:
1) za samochód przeznaczony do sprzedaży (za 1 szt. ) 15,00 zł
2) za pozostałe pojazdy przeznaczone do sprzedaży (za 1 szt. ) 4,00 zł
3) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
7 ul. Sienkiewicza – targowisko WBH-a Staszór S J
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
Miejsca niewyznaczone:
8 Za zajęcie 1 m2 powierzchni placu podczas imprez organizowanych
lub będących pod patronatem Miasta Piotrków Trybunalski
1,00 zł
9 Za zajęcie 1 m2  powierzchni placu 16,00 zł