Zieleń

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

        Zieleń w mieście pełni wiele funkcji, m.in. ma przyczyniać się do podnoszenia jakości i atrakcyjności życia mieszkańców miasta. Drzewa oczyszczają powietrze, pochłaniając zanieczyszczenia gazowe i pyły. Zieleń wpływa na stan emocjonalny człowieka i jego zdrowie regenerując organizm człowieka. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zarządza zielenią miejską poprzez zlecanie prac polegających na sadzeniu, pielęgnacji i usuwaniu drzew, krzewów i kwiatów.
 
ZDiUM informuje, że na terenach pasów drogowych i innych terenach zieleni miejskiej, mieszkańcy nie mogą dokonywać samodzielnych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.