Zmiana cen biletów MZK

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
04-10-2022
Informujemy, że od 7 października br. obowiązywać będą nowe ceny biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Dostępne rodzaje biletów oraz ich ceny przedstawiono poniżej.
CENY BILETÓW KRÓTKOOKRESOWYCH WAŻNYCH W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ
Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
BILET 60-MINUTOWY 3.80 1.90
BILET 60-MINUTOWY DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 3.00 1.50
BILET 24-GODZINNY 11.00 5.50
BILET 24-GODZINNY DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 9.00 4.50
KARNET 4 BILETÓW 60-MINUTOWYCH 14.00 7.00
KARNET 4 BILETÓW 60-MINUTOWYCH DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 11.00 5.50
CENY BILETÓW OKRESOWYCH WAŻNYCH W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ
Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA, OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ 90.00 45.00
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA, OBOWIĄZUJĄCY W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 80.00 40.00
← powrót