W związku z rozpoczęciem etapu I modernizacji ul. Wolborskiej i Rakowskiej polegającego na remoncie ul. Wolborskiej na odcinku od ul. Miast Partnerskich do ul. Leśnej, a w dalszej kolejności do skrzyżowania z ul. Rakowską, od dnia 15 lipca br. (od godz. 10) do odwołania nastąpią zmiany w trasach przejazdu autobusów linii 2 i 5.
W związku z modernizacją ul. Słowackiego na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do Pl. Kościuszki i zamknięciem modernizowanego odcinka ulicy dla ruchu, od dnia 8 lipca br. (od godz. 7) na okres około 3 tygodni ulegną zmianie trasy autobusów linii: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
Od dnia 22 czerwca br. wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii 1, 5, 6, 7, 8 i 9. Poniżej szczegółowy opis zmian:
W piątek 14 czerwca br. w związku z budową sceny na pl. Kościuszki, od godz. 8 nastąpią zmiany
w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
W związku z remontem ul. Żeromskiego, na odcinku od al. 3 Maja do ul. Krakowskie Przedmieście i zamknięciem dla ruchu modernizowanego odcinka ulicy, od dnia 24 maja br., na okres ok. 6 miesięcy zmienią się trasy kursowania autobusów linii: 0, 5, 6, 8, 9, 10.
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Rolniczej w okolicach skrzyżowania z ul. Michałowską, w dniach 7-9 maja br., zmieniona zostanie trasa linii 0.
W kierunku Michałowa autobusy kursować będą ul. Spacerową do ul. Michałowskiej. Przy ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Kretą ustawiony zostanie przystanek tymczasowy.
W kierunku os. Słowackiego autobusy linii 0 kursować będą ul. Michałowską, Spacerową, Rolniczą do ul. Mickiewicza i dalej bez zmian.
W związku z odbywającymi się w dniu 3 maja br. na pl. Kościuszki obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w godz. 9:30-12:30 wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Autobusy w kierunku zachodnim miasta kursować będą ul. Stronczyńskiego, Wojska Polskiego do przystanku W. Polskiego – Wiadukt i dalej bez zmian. Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie istniejące przystanki, natomiast ominięte zostaną przystanki Słowackiego-Sąd oraz Dworzec Kolejowy.
W kierunku wschodnim objazd poprowadzony zostanie ul. Sienkiewicza do al. Kopernika i dalej zgodnie z obowiązującymi trasami. Linia 9 kursować będzie ul. POW – Słowackiego – Dąbrowskiego do ul. Wojska Polskiego. Pominięty w obsłudze będzie przystanek Słowackiego-Sąd.
Informujemy, że w okresie od 30 marca – 2 kwietnia 2024 r. autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco:
30 grudnia 2023 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która uchyla dotychczasowe zapisy dotyczące ważności orzeczeń oraz kart parkingowych.
Od 1 marca 2024 roku parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych usytuowanych po wschodniej stronie Al. Armii Krajowej od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej podlega opłacie parkingowej.