Na mocy Uchwały Nr XXVIII/394/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. oraz Porozumienia zawartego pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a Miastem Piotrków Trybunalski, do korzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji miejskiej zostały uprawnione osoby posiadające danego dnia ważny jednorazowy bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji Łódź Fabryczna – Piotrków Trybunalski. Dokumentem potwierdzającym takie uprawnienie jest bilet jednorazowy, obowiązujący danego dnia w relacji „tam” albo „tam i z powrotem” wydany przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Porozumienie zostało zawarte na okres od 13 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Ponadto każda osoba posiadająca Piotrkowską Kartę Mieszkańca może korzystać ze zniżki na zakup biletów jednorazowych na pociągi ŁKA, która wynosi średnio 30%. Szczegóły na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Po ustaleniach dokonanych z Biurem Inwestycji i Remontów oraz Spółką MZK, informujemy, że w dniach 14-15 grudnia br. na remontowanym odcinku ul. Zalesickiej będzie wylewana ostatnia warstwa asfaltu.
W związku ze zmianą operatora strefy płatnego parkowania od stycznia 2021 roku opłaty telefonem komórkowym będą mogły być dokonywane wyłącznie w aplikacji City ParkApp.
W związku z zakończeniem modernizacji ul. Wojska Polskiego, z dniem 20 listopada 2020 r., od godz. 15 przywrócony zostaje przejazd autobusów MZK przez zmodernizowany odcinek ulicy.
Od dnia 1 grudnia br. wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy autobusów linii 1. Na wniosek Gminy Grabica trasa linii wybranymi kursami zostanie wydłużona do Grabicy.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/384/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku następuje fizyczna zmiana obszaru wyznaczonego do prowadzenia handlu w ciągu ul. Targowej a tym samym tracą ważność wszystkie posiadane dotychczas rezerwacje stanowisk handlowych.
05-11-2020

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim
 
02-11-2020

INFORMACJA

Informacja dotycząca handlu na ulicy Cmentarnej.
 
Kursowanie autobusów MZK w sobotę 31.10.2020 i niedzielę 1.11.2020
Od dnia 31 października (sobota) 2020r. autobus linii nr 8 będzie kursował na całej długości ulicy Zalesickiej.