Zmiany dotyczące opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
16-03-2017
zdjęcie
Informacja na temat zmian w zakresie pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
            Od 30 marca 2017 r. przestaje obowiązywać stawka zerowa za postój pojazdów zaopatrzenia w strefie płatnego parkowania. Postój tych pojazdów na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego jest od tego dnia odpłatny według ogólnie obowiązujących zasad.


            Ponadto kierowca, wykupujący bilet parkingowy w parkometrze zostaje zobowiązany do wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu. Postój pojazdu z biletem parkingowym zawierającym inny numer rejestracyjny niż zaparkowany pojazd, będzie podstawą do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.
            Zwolnienie z opłat parkingowych od 30.03.2017 r. dotyczy osób kierujących jednośladami a nie tak jak do tej pory motocyklami i motorowerami.
            Przedmiotowe zmiany wynikają z Uchwały nr XXXV/438/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 15 marca 2017 r. Poz. 1315).
            Należy przypomnieć  jednocześnie, że kierowcy codziennie i długotrwale parkujący pojazdy na ulicach w obrębie strefy płatnego parkowania mogą nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Słowackiego 20, miesięczny abonament parkingowy, w wysokości 100,00 zł., co daje kwotę ok. 4,50 zł. za parkowanie przez 10 godzin dziennie we wszystkie dni robocze w miesiącu.  
 
← powrót