Ograniczenia w przemieszczaniu się osób autobusami MZK Sp. z o.o.

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
25-03-2020
zdjęcie
Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 522) w okresie od 25 marca do dnia 11 kwietnia 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
            Pasażerowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do w/w nakazu. Należy zajmować co drugie miejsce siedzące w autobusie
← powrót