Hotele dla owadów

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
29-04-2020
zdjęcie
W celach rozwijania bioróżnorodności na terenie miasta pojawiły się cztery ciekawe konstrukcje.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta rozmieścił cztery "hotele dla owadów":  w Parku ks. kard. S. Wyszyńskiego, w pasie rozdziału Al. Concordii, przy r. Sulejowskim oraz w Parku Belzackim. W połączeniu z wyznaczonymi strefami ekologicznymi, mają być siedliskiem pożytecznych zapylaczy. Estetyczna, solidna, stabilna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja, kryje w sobie wkład o różnej frakcji, z licznymi otworami, który będzie sprzyjał osiedlaniu się owadów. Wokół hoteli wydzielono strefy wyłączone z regularnego koszenia, by stworzyć dogodne warunki dla żerowania. Przedsięwzięcie to ma na celu również zwiększenie retencji wód opadowych. Wyższa bujna roślinność to większa powierzchnia asymilacyjna do pochłaniania m.in. CO2, ograniczania rozprzestrzeniania się pyłów zawieszonych, pozwoli ograniczyć parowanie, poprawi mikroklimat i powstrzyma erozje gleby, więc pośrednio wpłynie na zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych, szczególnie odczuwalnych w miastach.
← powrót